Kiinnostavia tutkimuksia PS1-kurssilla

TEKSTI: MATIAS TEKONIEMI

Ensimmäisen jakson psykologian peruskurssilla (PS01.1) kurssiryhmämme pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimukset vapaavalintaisista aiheista 2-4 hengen ryhmissä.

Alusta alkaen tehtävä vaikutti varsin mielenkiintoiselta, sillä tällaista projektia en itse ollut päässyt tekemään aikaisemmin. Työnilo näkyi myös muissa ryhmäläisissä, mikä korostui innokkaassa ja määrätietoisessa työskentelyssä jo suunnitteluvaiheessa. Tuntui todella, että kunkin ryhmän tutkimusongelma, -menetelmät ja hypoteesi syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja ennen kaikkea toimeliaassa ja iloisessa työympäristössä.

Suunnitteluvaiheesta edettiin tutkittavan tiedon keräämiseen, mikä usealla ryhmällä tarkoitti jonkinlaisen kyselylomakkeen tekemistä. Näitä lomakkeita jaettiin internetin välityksellä ja paperiversioina muiden oppituntien aikana. Jotkut kuitenkin yllättivät keksimällä omintakeisia tiedonkeruumenetelmiä — hyvänä esimerkkinä tarkkaavaisuustestiin perustunut mielenkiintoinen tutkimus unen määrän vaikutuksista!

Tutkimuksen teon viimeinen vaihe oli tutkimusraportin kirjoittaminen. Siihen koottiin ensin suunnittelussa selvitetyt perustiedot. Lisäksi raportissa analysoitiin kerättyä tietoa ja luotiin niihin perustuvia taulukoita ja kuvaajia. Raportin loppuosa koostui pohdinnasta, jossa arvioitiin muun muassa tutkimuksen luotettavuutta ja käytännön soveltuvuutta. Tutkimusraporttien valmistuttua esittelimme tuotoksemme muulle ryhmälle.

Tutkimusten tekeminen oli mielenkiintoista, sillä kerrankin saimme tutkia omasta näkökulmastamme kiinnostavaa aihetta, eikä vain lukea muiden tutkimaa tietoa kirjoista tai internetistä. Erityisen mielenkiintoista oli nähdä muiden ryhmäläisten upeita tuotoksia ja erilaisia menettelytapoja. Oppimisen näkökulmasta tutkimusten teko oli erittäin antoisaa varsinkin jatko-opintoja ja mahdollisesti jopa tulevaisuuden työpaikkaa ajatellen.

Ohessa on kaksi linkkiä kurssilla tehtyihin tutkimusraportteihin.

Onko urheilumotivaatiolla yhteyttä koulumotivaatioon Märskyn opiskelijoilla?

Oletukset urheilulajien vaikutuksesta koulumenestykseen

 

 

 

 

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments