Märsky tutuksi – esittelyssä opiskelijakunta

Haastattelimme opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajaa Siiri Turusta ja opiskelijakunnan hallituksen jäsentä Aapo Kallamaa opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta. Opiskelijakunnan hallitus kiinnosti meitä, koska emme ole kumpikaan olleet siinä koskaan mukana. Selvitimme, mitä opiskelijakunta tekee ja miten toimintaan pääsee mukaan.

Miten kiinnostuit opiskelijakunnan hallituksesta ja minkä takia?

Siiri: Olen ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja olin mukana oppilaskunnan hallituksessa jo ala- ja yläkoulussa.

Aapo: Ensimmäisellä luokalla oppilaskunnan jäsenet kertoivat toiminnastaan, ja yläkoulussa olin itse mukana oppilaskunnassa.

Onko toiminta vastannut odotuksia?

Siiri: Kyllä! Kun oli jo peruskoulusta asti [toiminut oppilaskunnan hallituksessa], niin tiesi mitä odottaa. Täällä varsinkin on saanut luoda tosi paljon itse sitä, mitä me halutaan tehdä ja millaisiin asioihin me halutaan vaikuttaa ja minkä tyyppistä tapahtumaa järjestetään. Käytännössä itsellä olleita odotuksia on kyllä saanut täyttää.

Aapo: On vastannut odotuksiani. Tämä on hauskaa tekemistä, niin kuin oletinkin. Toiminta on ollut yhteisöllistä.

Mitä opiskelijakunnan hallituksessa käytännössä tehdään?

Siiri: Meillä on kokouksia, ja kokouksien teema vaihtelee. Meidän tehtävänä on toimia elimenä, joka vaikuttaa täällä koulussa, eli meillä on edustajia erilaisissa opettajien työryhmissä ja opettajankokouksissa. Me mietitään, mihin voidaan vaikuttaa ja mitä tarvitsee päättää, jos tulee jotain uutta. Esimerkiksi uusimpana on tuo uusi palautuspäiväjärjestelmä. Me ollaan isona osana vaikutettu siihen, miten se toimii.  Myös tapahtumat on meidän vastuulla. Käytännössä kokouksissa istutaan ja suunnitellaan asioita ja mietitään, mitä halutaan tehdä, millaisia ajankohtaisia asioita on just sillä hetkellä menossa. Nyt esimerkiksi on tulossa nuorisovaltuustovaalit, niin se on myös yksi sellainen asia, jossa mietitään, kuka asettuisi ehdolle ja miten me hoidetaan ne kaikki äänestystilaisuuteen liittyvät asiat.

Aapo: Me osallistumme koulun päätöksentekoon esimerkiksi työryhmissä, koulun johtokunnassa ja opettajien kokouksissa. Meidän mielipidettä kuunnellaan. Järjestämme esimerkiksi tapahtumia ja virkistyspäiviä.

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Siiri Turunen.

Mikä on sinun työtehtäväsi opiskelijakunnan hallituksessa? Kerro omin sanoin siitä.

Siiri: Olen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, ja mun työhön kuuluu se, että olen kokouksissa ja pidän punaista lankaa yllä: meidän kokoukset ei nyt ole mitenkään kovin virallisia eli puheenjohtaja ei jaa millään tavalla puheenvuoroja vaan mennään asia kerrallaan. Pidän huolen siitä, että me käsitellään kaikki asiat ja että jokainen saa sanoa, mitä kukin haluaa sanoa. Siinä kohtaa kun lähdetään toimimaan, olen sitten ihan yhdenvertainen kaikkien muiden kanssa, että mun mielipide ei mitenkään ole painavampi kuin jonkun toisen opiskelijan. Sitten tietysti olen mukana monissa työryhmissä, kuten opiskelijahuoltoryhmässä ja kansainvälisyystyöryhmässä. Niihin ei liity puheenjohtajuus.

Aapo: Mulla ei ole mitään varsinaista työtehtävää. Meillä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Teoriassa olen rivijäsenenä ja toimin kahdessa työryhmässä ja lisäksi koulun johtokunnassa.

Mitä työryhmät tekevät?

Siiri: Työryhmissä on opettajien edustajia ja opiskelijaedustajia. Ne on jaettu ikään kuin tällasten teemojen ja aiheiden mukaan. Esimerkiksi opiskelijahuoltoryhmästä löytyy kaikki meidän opiskelijahuoltopalvelut eli kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, rehtori, muutama opettaja ja opiskelijoita. Me mietitään, miten me voidaan parantaa opiskelijoiden terveyttä, millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon. Jos tulee  tapahtumia tai teemapäiviä, niin niitä sitten ideoidaan ja mietitään, miten meidän opiskelijat voisi täällä paremmin. Olen myös koulun johtokunnan jäsen, ja johtokunnassa on sitten huoltajien edustajia. Se on sellanen kaikista ylin taho, joka täällä koululla oikeastaan voi olla.

Kuinka aikaavievää tämä homma on, paljonko siihen menee aikaa koulussa ja meneekö siihen aikaa koulun ulkopuolella?

Siiri: Mulla henkilökohtaisesti tämä on jonkin verran aikaa vievää, kun mä olen antanu sille aikaa. Mutta toinen voi käyttää siihen enemmän aikaa ja toinen vähemmän: meillä on tosi vapaamuotoinen toiminta, oikeestaan kokouksia on ehkä suunnilleen kerran kuussa ja siihen menee se 1-2 tuntia. Se on tavallaan aika pieni määrä, mutta sitten jos lähdetään järjestämään tapahtumia, niin niiden suunnitteluun ja toteutukseen aina menee tietenkin jonkun verran aikaa. Sanotaanko, että joku pieni tapahtuma syntyy kolmessa-neljässä tunnissa, ja sen jälkeen vielä joku palaute. Esimerkiksi syksyllä olleen kuplafutisottelun suunnittelu alkoi jo keväällä ja sen suunnitteluun käytettiin varmaan lähemmäs kahtakymmentä tuntia.  Mutta jokainen saa päättää, minkä verran haluaa olla mukana. Voi käyttää tunnin jaksossa hallituksen toimintaan tai voi käyttää kaksikymmentä tuntia hallituksen toimintaan – se on itsestä kiinni.

Aapo: Riippuu mitä tehdään. Työryhmän kokoukset ovat koulun ulkopuolella. Harvoin kuitenkaan menee koulun ulkopuolelle.

Mitä sanoisit opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta kiinnostuneelle ja miten pääsee mukaan?

Siiri: Meillä pääsee kaikki mukaan hallitukseen: kaikki jotka on kiinnostuneita, tervetuloa! Meillä on kokouksia, ja tosiaan kannattaa ottaa yhteyttä meihin hallituksessa oleviin. Koulun kotisivuilta näkee, ketkä on mukana. Sitten vaan meihin yhteyttä, ja jokainen otetaan avosylin vastaan ja ehdottomasti jos yhtään kiinnostaa kyseiset asiat, niin kannattaa lähteä mukaan. Jos on kiinnostunut ja tuntuu, että olisi kiva tulla mukaan, niin tervetuloa. Sitten jos alkaa jossain kohdin tuntua, että ei vitsi tämä oli kamalaa, miks mä tulin tänne, niin me ei pidätellä kiinni, vaan jokainen saa tulla ja mennä just silloin, kun itsestä siltä tuntuu.

Aapo: Kaikkien kiinnostuneiden kannattaa lähteä mukaan. Siitä saa kurssin tai kaksi. Mitään kriteereitä, kuinka paljon siellä pitää tehdä asioita, ei ole. Jos haluaa lähteä mukaan, niin nykäisee vaan jotain hallituksen jäsentä hihasta. Esimerkiksi Siiri Turusta tai minua. Milloin vain voi tulla mukaan.

Teksti ja kuvat: Ida Vu ja Venla Hirvenoja

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments