Tällaista on ÄI7-kurssilla – kurkistus puheviestintään

Haastattelin äidinkielen puheviestinnänkurssin tämänvuotista opettajaa Auroora Vihervallia. Mielestäni tästä kurssista ei ole opiskelijoille tarpeeksi tietoa, joten koin tärkeäksi saada kurssille lisää näkyvyyttä. Alla Aurooran vastaukset kahdeksaan kysymyksen liittyen puheviestinnänkurssiin ja siellä opittaviin taitoihin.

Mikä on puheviestinnänkurssi ja millaisia taitoja tällä kurssilla opetellaan?

Puheviestinnänkurssi on vapaavalintainen ja valtakunnallinen syventävä kurssi. Puheviestinnänkurssi keskittyy viestintä-, puhe- ja ryhmätyöskentelytaitoihin – ylipäätään erilaisiin puhumisen muotoihin.

Mitä hyötyä opituista asioista on myöhemmin elämässä?

Kurssilla opituista asioista on valtavasti hyötyä! En keksi asiaa, johon kurssista ei olisi hyötyä. Erityisesti hyötyä on jatko-opintoihin ja työelämään mutta myös vapaa-ajan viestintään kuten kommunikaatioon perheen ja ystävien kanssa. Harvassa on tilanteet, jossa ihminen ei olisi yhteydessä muihin ihmisiin.

Oppilaat keskustelemassa puheviestinnänkurssilla.

Oletko itse ikinä oppinut uusia taitoja opiskelijoilta puheviestinnänkurssin aikana?

Hyvä kysymys! Olen. Opin opiskelijoilta koko ajan. Tämä ei välttämättä ole suoraan oppimista, mutta opiskelijat hämmästyttävät minua reippaudellaan ja osaamisellaan. Väittely, joka puheviestinnän kurssilla käytiin, vaikutti minut.

Millä tavalla puheviestinnänkurssi eroaa muista äidinkielen kursseista?

Puheviestinnänkurssi eroaa muista äikän kursseista tosi paljon. Tällä kurssilla kirjoitetaan vähän. Kurssilla ei myöskään käytetä mitään oppikirjaa vaan tunneilla edetään erilaisten puheharjoitusten kanssa, koska kurssin painotus on nimenomaan puhumisessa. Kyllä muillakin äikän kursseilla puhutaan ja viestintätaitoja opetellaan, mutta kuitenkin vähän verrattuna tähän kurssiin. Tällä kurssilla puhetaidot ovat pääroolissa.

Opetat puheviestinnänkurssia, joten voisi siis olettaa, että olet hyvä itse puheviestinnässä. Missä puheviestinnän taidoissa koet olevan erityisen hyvä?

Kainostuttaa sanoa, mutta sanoisin olevani hyvä ryhmäviestintätaidoissa, siis ryhmähengen luomisessa ja kontaktin ottamisessa. Tykkään ottaa kontaktia ihmisiin ja luoda hyvää ryhmähenkeä.

Millaista on ollut nyt koronapandemian aikana pitää puheviestinnänkurssia? Ovatko maskit vaikuttaneet kurssin pitämiseen?

On ollut erilaista. Jännitin, miten kurssin pitäminen maskit päässä onnistuu. Kurssilla käsitellään myös nonverbaalista viestintää ja se on ollut vaikeaa maskien takia, kun osa viestinnästä menetetään. Maksit kuitenkin pakottavat meidät sanallistamaan enemmän kuin mitä ollaan totuttu. Nyt maskin takaa hymyily ei kerro mitään, joten pitää sanallistaa, mitä sillä hymyilemisellä tarkoittaa.

Jos sinun pitäisi kuvailla puheviestinnänkurssia kolmella sanalla, millä kolmella sanalla kuvailisit tätä kurssia?

Hauska, rämisevä ja vapaa.

Viimeisenä sinulla on mahdollisuus kertoa opiskelijoille, minkä takia kurssi kannattaa valita. Miksi siis valita äikän puheviestinnänkurssi?

Kurssi kannattaa valita, koska se on lukuaineisiin verrattuna erilainen ja tuo erilaisuutta päivään, koska tämän kurssin opiskelu on hyvin erilaista. Kurssilla oppii myös paljon arvokkaita taitoja, joita tarvitsee työelämässä ja vapaa-ajalla. Jos ajattelee, että on tietynlainen puhuja tai tietynlainen ryhmässä, kyseenalaistaisin noiden ominaisuuksien muuttumattomuuden. Koska tällaiset taidot eivät ole sidoksissa luonteeseen vaan puhetta ja ulosantia voi treenata ja sitä varten tämä kurssi on. Kurssi on hyvin hauska mutta myös haastava ja tuo erilaisuutta lukujärjestykseen.

Teksti ja kuva: Inka Sulkakoski, ÄI7-kurssilainen

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments